RODZIC/OPIEKUN
 

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem i chcesz korzystać z usług Gdańskiej Platformy Edukacyjnej 
Aby zalogować się po raz pierwszy do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej:

  • podaj w szkole, do której uczęszcza Twoje dziecko/dzieci swoje dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, nr PESEL i adres e-mail
  • upewnij się, że w placówce oświatowej wszystkie przekazane przez Ciebie dane zostały wprowadzone poprawnie
  • zapoznaj się z instrukcją pierwszego logowania GPE

Jeśli będziesz miał problemy z założeniem konta, skontaktuj się z sekretariatem placówki lub bezpośrednio z wychowawcą Twojego dziecka.

Jeśli już masz konto w GPE
Jeżeli Twoje dziecko zmieniło placówkę, możesz skorzystać z wcześniej założonego konta w GPE.
Możesz też przy użyciu jednego loginu mieć dostęp do informacji o dzieciach uczących się w różnych placówkach oświatowych objętych GPE.

Aby uzyskać tego rodzaju dostęp

  • podaj w szkole wcześniej używany w GPE adres e-mail
  • podaj swój nr PESEL


Aplikacja e-Dziennik UONET+ opiera się na nr PESEL. Jeśli nr PESEL rodzica/opiekuna nie zostanie uzupełniony dla każdego ucznia oraz po zmianie szkoły rodzic otrzyma oddzielne konto GPE.


Jeśli będziesz miał problemy z wykorzystaniem poprzedniego loginu, skontaktuj się z sekretariatem placówki lub bezpośrednio z wychowawcą Twojego dziecka.

 

 

UCZEŃ
Korzystanie z usług Gdańskiej Platformy Edukacyjnej (e-Dziennika UONET+ oraz pakietu Office 365) wymaga uzupełnienia przez właściwą placówkę oświatową następujących danych: imienia, nazwiska, nr PESEL oraz adresu e-mail.
Aby zalogować się po raz pierwszy do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej


Jeśli będziesz miał problemy z założeniem konta, skontaktuj się z sekretariatem placówki lub bezpośrednio z wychowawcą.

UWAGA!
Login używany podczas procesu rekrutacji NIE jest loginem do GPE - został stworzony na potrzeby rekrutacji.

 

 

APLIKACJA MOBILNA
Jeśli chcesz korzystac z aplikacji mobilnej:

 

 

Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów jest placówka oświatowa, do której uczęszcza uczeń.