Instytucje oświaty
nazwa adres www adres BIP adres email
BURSA GDAŃSKA WWW BIP E-mail
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 WWW BIP E-mail
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 WWW BIP E-mail
GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI WWW BIP E-mail
GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO WWW BIP E-mail
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WWW BIP E-mail
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WWW BIP E-mail
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WWW BIP E-mail
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WWW BIP E-mail
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WWW BIP E-mail
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WWW BIP E-mail
XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WWW BIP E-mail
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WWW BIP E-mail
PAŁAC MŁODZIEŻY WWW BIP E-mail
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 WWW BIP E-mail
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3 WWW BIP E-mail
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4 WWW BIP E-mail
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 5 WWW BIP E-mail
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 6 WWW BIP E-mail
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 7 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 1 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 4 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 5 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 7 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 8 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 9 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 12 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 14 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 15 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 16 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 17 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 21 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 23 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 24 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 28 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 31 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 32 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 33 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 34 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 35 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 39 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 41 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 42 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 46 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 48 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 49 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 51 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 52 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 54 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 58 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 60 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 63 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 64 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 66 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 67 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 68 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 74 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 75 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 80 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 81 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 82 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 83 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 84 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 85 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 86 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 87 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE NR 88 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40 WWW BIP E-mail
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77 WWW BIP E-mail
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA WWW BIP E-mail
PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA WWW BIP E-mail
SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE WWW BIP E-mail
SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM WWW BIP E-mail
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 WWW BIP E-mail
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 37 WWW BIP E-mail
SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE CONRADINUM WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 3 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 WWW BIP E-mail
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WWW BIP E-mail