Informujemy, że jedyną oficjalnie rekomendowaną  aplikacją na urządzenia mobilne (smartfony, tablety, itp.)  przeznaczoną dla rodziców i uczniów do dostępu do zasobów Gdańskiej Platformy Edukacyjnej jest Dzienniczek VULCAN firmy VULCAN sp. z o.o.

Oprogramowanie firmy VULCAN pobiera informacje z systemu UONET+, w sposób zapewniający zgodność z zasadami ochrony danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

W związku z tym, że pojawiły się aplikacje podmiotów trzecich, informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działania tych aplikacji.

Podając login oraz hasło dostępowe do GPE w aplikacji firmy innej niż VULCAN, użytkownik jest narażony na przetwarzanie danych osobowych przez tę aplikację i jej twórców. Wszelkie roszczenia dotyczące ewentualnego wycieku bądź bezprawnego wykorzystania danych osobowych należy kierować do producenta danej aplikacji.

Zalecamy odinstalowanie nieautoryzowanych aplikacji, oraz niezwłoczną zmianę hasła do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

                                                                                             

Zespół obsługujący Gdańską Platformę Edukacyjną