Od wtorku, 1 sierpnia do czwartku, 3 sierpnia do godz. 15.00 potrwa rekrutacja uzupełniająca do gdańskich szkół ponadpodstawowych. W tym etapie kandydaci mogą wybierać spośród dostępnych ponad 740 miejsc zarówno w liceach ogólnokształcących, technikach, jak i branżowych szkołach I stopnia. Zgłoszenia możliwe są wyłącznie stacjonarnie w placówkach.

Rekrutacja uzupełniająca nie jest prowadzona w systemie elektronicznym. Kandydaci powinni napisać podanie i dostarczyć je do szkoły, która ma wolne miejsca. Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych opublikowana zostanie 11 sierpnia. W dniach 14-17 sierpnia konieczne będzie potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, a ostateczne listy przyjętych pojawią się 18 sierpnia.

Miejsca dostępne w rekrutacji uzupełniającej powstały dzięki zwiększeniu liczebności w klasach oraz z miejsc zwolnionych przez uczniów, którzy nie potwierdzili woli podjęcia nauki w szkole do której zostali zakwalifikowani. Informacja o wolnych miejscach dostępna jest na stronie:
www.nabor-pomorze.edu.com.pl

Dodatkowo w rekrutacji uzupełniającej utworzono 8 oddziałów (240 miejsc) w niżej wymienionych szkołach:

Szkoła

Adres

Profil/zawód

Liczba miejsc

IV Liceum Ogólnokształcące

ul. Na Zaspę 31a

angielski-historia-wos

28

VI Liceum Ogólnokształcące

ul. Głęboka 11

biologiczno-chemiczny

30

XIV Liceum Ogólnokształcące

ul. Meissnera 9

geografia - wos -angielski

30

Technikum nr 3

al. Legionów 7

technik żywienia i usług gastronomicznych (ang/fr)

30

Technikum nr 5

al. Grunwaldzka 238

technik renowacji elementów architektury

32

Technikum nr 16

ul. Wyzwolenia 8

technik logistyk

15

technik hotelarstwa

15

Technikum nr 18

ul. Piramowicza 1/2

technik budowy jednostek pływających

15

technik elektryk - instalacje przemysłowe i na jednostkach pływających

15

technik mechanik - projektowanie 3 D

15

technik mechanik - programowanie i obsługa dronu

15

W ramach rekrutacji uzupełniającej kryteria naboru pozostają takie same, tzn. o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata. Warto pamiętać, aby dokonać świadomego wyboru szkoły w oparciu, nie tylko o zainteresowania dziecka, ale progi punktowe, które kwalifikowały kandydatów w pierwszym etapie rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Poniżej minimalne progi punktowe do klas I gdańskich szkół:

Nazwa szkoły

Zawód/przedmioty rozszerzone w LO

Minimalny próg punktowy

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Monter kadłubów jednostek pływających

25,70

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

24,70

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

Kelner

25,45

Pracownik obsługi hotelowej

57,00

Kucharz

55,30

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Stolarz

37,30

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

52,45

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

Ogrodnik

34,85

Branżowa Szkoła I stopnia nr 8

Cukiernik

84,50

Piekarz

64,30

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9

Fryzjer

65,80

Fotograf

80,80

Fryzjer

36,10

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10

Elektryk

61,00

Branżowa Szkoła I stopnia nr 12

Mechanik pojazdów samochodowych

68,65

Elektromechanik pojazdów samochodowych

73,35

Blacharz samochodowy

58,05

Mechanik motocyklowy

55,70

Branżowa Szkoła I stopnia nr 16

Magazynier-logistyk

66,80

Branżowa Szkoła I stopnia nr 18

Mechatronik

62,45

Technikum nr 2

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

137,55

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

128,10

Technik spawalnictwa

80,25

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

137,95

Technikum nr 3

Technik hotelarstwa

114,95

Technik hotelarstwa

112,45

Technik usług kelnerskich

86,15

Technik żywienia i usług gastronomicznych (j.franc)

86,85

Technik żywienia i usług gastronomicznych (j.niem)

96,25

Technik żywienia i usług gastronomicznych (j.hiszp)

112,25

Technikum Łączności nr 4

Technik informatyk

153,65

Technik programista

171,05

Technik automatyk

160,65

Technik elektronik

152,65

Technik teleinformatyk

149,90

Technik robotyk

164,10

Technikum Nr 5

Technik budownictwa

107,50

Technik geodeta

100,00

Technik renowacji elementów architektury

105,45

Technik technologii drewna

89,10

Technik inżynierii sanitarnej

57,00

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

90,90

Technik dekarstwa

30,55

Technikum Nr 7

Technik architektury krajobrazu

101,30

Technik reklamy

107,05

Technik organizacji turystyki

90,40

Technik aranżacji wnętrz

53,90

Technikum Nr 8

Technik analityk

118,20

Technik technologii chemicznej

92,50

Technik technologii żywności

103,90

Technikum Nr 9

Technik usług fryzjerskich

97,50

Technik przemysłu mody

98,50

Technik stylista

89,05

Technikum Nr 11

Technik ekonomista

143,95

Technik rachunkowości

125,15

Technik handlowiec

113,25

Technikum Nr 12

Technik pojazdów samochodowych

108,00

Technik pojazdów samochodowych

81,10

Technik mechanik

90,80

Technikum nr 13

Technik informatyk

133,00

Technik elektronik

120,40

Technik elektryk

128,35

Technik energetyk

116,10

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

130,55

Technik programista

152,35

Technikum Nr 14

Technik ochrony środowiska

99,50

Technik inżynierii środowiska i melioracji

88,35

Technik weterynarii

122,90

Technikum Nr 16

Technik mechanik okrętowy

91,50

Technik nawigator morski

129,75

Technik żeglugi śródlądowej

86,05

Technik hotelarstwa

96,00

Technik logistyk

110,20

Technik spedytor

97,70

Technik eksploatacji portów i terminali

102,30

Technikum Nr 18

Technik mechanik (program. i obsługa dronu)

103,60

Technik mechatronik

115,50

Technik budowy jednostek pływających

115,85

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

113,85

Technik elektryk

93,80

Technik urządzeń dźwigowych

87,90

Technik mechanik (projektowanie 3D)

122,40

I Liceum Ogólnokształcące

język angielski, język polski

168,50

fizyka, język angielski, matematyka

173,70

fizyka, matematyka

172,10

geografia, język angielski, matematyka

173,75

biologia, chemia, język angielski

172,80

II Liceum Ogólnokształcące

fizyka, język angielski, matematyka

174,05

historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

166,90

biologia, chemia

177,95

geografia, język angielski, matematyka

174,20

fizyka, język angielski, matematyka

171,85

biologia, język angielski, matematyka

174,30

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

informatyka, matematyka

160,75

biologia, chemia

166,16

historia, język angielski, język polski

157,60

fizyka, matematyka

162,70

Pre IB-język polski

172,60

geografia, matematyka

168,69

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

biologia, chemia, język angielski

132,10

historia, język angielski, język polski

122,50

język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie

125,05

geografia, język angielski

124,60

biologia, chemia, język angielski

141,60

historia, język angielski, język polski

131,90

historia, język angielski, język polski

137,20

geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie

138,60

klasa mistrzostwa sportowego (p.siatkowa)

decydował wynik sportowy

V Liceum Ogólnokształcące

biologia, chemia

171,75

fizyka, informatyka, matematyka

174,05

fizyka, język angielski, matematyka

172,80

dwujęzyczna-geografia, język angielski, matematyka

175,01

dwujęzyczna-biologia, język angielski, matematyka

176,02

VI Liceum Ogólnokształcące

historia

147,35

biologia

149,40

klasa mistrzostwa sportowego (wioślarstwo/kajakarstwo)

143,00

geografia

149,65

klasa z innowcją sportową-biologia

80,60

język angielski

150,45

VII Liceum Ogólnokształcące

geografia, język angielski, matematyka

151,15

historia, język angielski, język polski

150,75

biologia, język angielski, język polski

152,30

biologia, chemia, język angielski

158,45

język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie

149,30

język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

149,40

fizyka, język angielski, matematyka

153,20

VIII Liceum Ogólnokształcące

język angielski, język francuski

165,00

język angielski, język niemiecki

164,05

geografia, język angielski, matematyka

169,40

biologia, chemia

169,90

fizyka, matematyka

170,25

informatyka, język angielski, matematyka

169,35

IX Liceum Ogólnokształcące

geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

162,65

historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

154,85

fizyka, informatyka, matematyka

157,70

informatyka, język angielski, matematyka

159,45

geografia, język angielski, język hiszpański

157,80

biologia, chemia, matematyka

163,75

informatyka, język angielski, matematyka

155,80

X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne

fizyka, informatyka, matematyka

161,37

biologia, chemia

164,69

geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

168,54

historia, język polski

158,63

geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie

157,58

biologia, matematyka

161,58

XII  Sportowe Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego

decydował wynik sportowy

XIV Liceum Ogólnokształcące

historia, język angielski, język polski

143,40

fizyka, język angielski, matematyka

140,95

biologia, chemia, język angielski

143,10

geografia, język angielski, matematyka

143,75

język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie

142,20

geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie

144,10

XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

fizyka, matematyka

155,65

historia, język polski

155,60

biologia, język polski

157,85

geografia, język angielski, matematyka

155,25

biologia, chemia

161,85

klasa wstępna do klasy dwujęzycznej z j. hisz -geografia, historia

164,28

geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie

156,50

XIX Liceum Ogólnokształcące

geografia, język angielski, matematyka

168,60

historia sztuki, język angielski, język polski

170,90

historia muzyki, język angielski, język polski

151,55

historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

162,80

biologia, chemia

168,05

fizyka, język angielski, matematyka

168,05

geografia, język angielski

164,70

biologia, język angielski, matematyka

171,40

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

dwujęzyczna-biologia, chemia

159,65

matematyka

165,70

dwujęzyczna-biologia, matematyka

169,26

dwujęzyczna-matematyka

156,84

dwujęzyczna-chemia, matematyka

159,76

dwujęzyczna-geografia, matematyka

165,04

dwujęzyczna-fizyka, matematyka

153,12

dwujęzyczna-historia, język angielski, język polski

151,68

dwujęzyczna-język angielski, matematyka

168,82

XXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi

klasa sportowa (p.nożna)

decydował wynik sportowy

biologia, chemia, język angielski

116,55

geografia, język angielski, matematyka

114,15

biologia, geografia, język angielski

116,55

biznes i zarządzanie, język angielski, język niemiecki

122,50

XXIII Liceum Ogólnokształcące

historia, język angielski, język polski

136,50

biologia, geografia, język angielski

129,00

historia, język angielski, język polski

127,35

biologia, geografia, język angielski

120,15

XXIV Liceum Ogólnokształcące

fizyka, matematyka

158,40

biologia, chemia

155,30

geografia, język hiszpański

151,65