Co zrobić z wynikami egzaminu ósmoklasisty?

W poniedziałek, 3 lipca w przygotowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika opublikowane zostały wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Loginy i hasła do niego udostępnia dyrektor szkoły macierzystej. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mają czas do środy, 12 lipca do godz. 15.00 na samodzielne uzupełnienie osiągnięć i ocen ze świadectwa w elektronicznym systemie naboru

Wyniki egzaminów ósmoklasistów  (w elektronicznym systemie naboru) wprowadzi szkoła ponadpodstawowa pierwszego wyboru po dostarczeniu przez kandydata kopii tych wyników.

Terminy tegorocznej rekrutacji do gdańskich szkół średnich ustalone zostały zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wyniki egzaminu ósmoklasisty, uczniowie będą mogli odebrać w czwartek, 6 lipca w zakończonych w tym roku szkołach. Do 12 lipca istnieje także możliwość złożenia w elektronicznym systemie naboru nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

Podczas tegorocznej rekrutacji, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Gdańska, absolwenci szkół podstawowych mogą składać podania o przyjęcie do nieograniczonej liczby szkół samorządowych w rekrutacji. Pozwoli to ograniczyć liczbę kandydatów, którzy o miejsce w szkole ponadpodstawowej będą musieli ubiegać się w rekrutacji uzupełniającej.

Zgodnie z harmonogramem, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 19 lipca do godz. 15.00. Potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły będzie można składać w terminie od 20 do 26 lipca do godz. 15.00. W wybranej placówce konieczne będzie pozostawienie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w szkołach ponadpodstawowych ukaże się 27 lipca do godz. 14.00.

15 maja rozpocznie się rekrutacja do gdańskich samorządowych szkół ponadpodstawowych prowadzona poprzez elektroniczny system naboru. Na absolwentów szkół podstawowych czeka o 500 miejsc więcej niż w poprzednim roku.

Terminy tegorocznej rekrutacji do gdańskich szkół średnich ustalone zostały zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z harmonogramem, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych odbędzie się 19 lipca. Potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły będzie można składać w terminie od 20 do 26 lipca do godz. 15.00. Lista kandydatów przyjętych ukaże się 27 lipca.

- Podobnie jak w roku ubiegłym rekrutujemy aż półtora rocznika. Jest to nie lada wyzwanie techniczne, organizacyjne, infrastrukturalne, ale przede wszystkim związane z obsadą szkół, czyli z brakiem nauczycieli na rynku pracy. Będziemy jednak stale analizować sytuację i gdzie będzie to konieczne, zwiększać dostępność miejsc tak, aby wszyscy chętni uczniowie znaleźli miejsce w gdańskich szkołach - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. -

Podczas tegorocznej rekrutacji, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Gdańska, absolwenci szkół podstawowych będą mogli składać podania o przyjęcie do nieograniczonej liczby szkół samorządowych w rekrutacji. Pozwoli to ograniczyć ilość kandydatów, którzy o miejsce w szkole ponadpodstawowej będą musieli ubiegać się w rekrutacji uzupełniającej.

Oferta szkół ponadpodstawowych będzie dostępna na stronach internetowych szkół, stronie naboru oraz w Przewodniku po szkołach średnich na rok szkolny 2023/2024. W ramach naboru elektronicznego możesz skorzystać z oferty okolicznych miast, a także z oferty szkół niesamorządowych.

Szczegółowe zasady i harmonogram dostępne są w załączniku.

Ósmoklasistko, ósmoklasisto:

  • Pamiętaj o terminach, szczególnie jeżeli kandydujesz do szkoły, w której wymagany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych (np. językowy, sportowy czy artystyczny). W przypadku takich klas na wybór masz czas do 30 maja do godz. 15:00
  • Twoje szanse zależą od dobrych wyborów, dopasowanych do uzyskanych przez Ciebie wyników, szczególnie w warunkach zwiększonej liczby kandydatów/kandydatek
  • Twoja lista preferencji to uporządkowane klasy (oddziały), w których chciałbyś/chciałabyś się uczyć, na pierwszym miejscu powinna znaleźć się twoja wymarzona klasa, na kolejnych inne klasy, które również bierzesz pod uwagę w rekrutacji
  • System przydzieli Cię do pierwszej klasy, w której próg punktowy będzie zbieżny z Twoimi wynikami
  • Staraj się wykorzystać wszystkie możliwości, im więcej wybranych klas, tym większa szansa na sukces w naborze
  • Przed dokonaniem wyboru porozmawiaj z rodzicami, wychowawcą, szkolnym pedagogiem, doradcą zawodowym w szkole