REKRUTACJA DO BURSY GDAŃSKIEJ I INTERNATÓW PRZY SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA
Rekrutacja do bursy i internatów rozpoczyna się 28 lipca 2023 roku o godz. 9:00
składanie wniosków przez stronę internetową
Wniosek należy składać w nieprzekraczanym terminie tj. do 1 sierpnia 2023 r. do godz. 23:59.

Harmonogram rekrutacji

l.p. 

Nazwa etapu w systemie 

Data rozpoczęcia 

Data zakończenia 

1.        

Składanie deklaracji o kontynuacji pobytu w Bursie Gdańskiej 

19.07.2023 

godz.8.00 

27.07.2023 

godz.10.00 

2.        

Publikacja oferty – otwarcie strony dla kandydatów. 

 

28.07.2023 godz.9.00 

3.        

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie wniosków do systemu wraz z wymaganymi załącznikami:  

1.dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły,  

2.dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zaznaczonych we wniosku 

28.07.2023 

godz.9.00 

01.08.2023  

godz.23:59 

4.        

Zakończenie etapu wprowadzania wniosków – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla kandydatów 

01.08.2023 godz.24.00 

5.        

Rejestracja i weryfikacja wniosków w systemie przez placówki 

28.07.2023 

godz.9.00 

01.08.2023 

godz.23.59 

6.        

Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

02.08.2023 

godz.13.00 

02.08.2023 

godz. 17.00 

7.        

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony 

02.08.2023 godz.18.00 

8.        

Potwierdzanie woli przyjęcia - zamieszkania 

03.08.2023 

godz.8.00 

04.08.2023 

godz.16.00 

9.        

Pobieranie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki 

                    07.08.2023 

godz.10.00   

  07.08.2023 

godz.15.00 

10.    

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych z podziałem na budynki 

07.08.2023 godz.16.00 

 

Tryb odwoławczy 

1. 

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

3 dni od ogłoszenia listy 

2. 

Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy  

3 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia  

3. 

Odwołane rodzica lub kandydata pełnoletniego do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rozstrzygnięcia 

4. 

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

3 dni od dnia otrzymania odwołania