Z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską młodzi gdańszczanie mogą korzystać od 1 lipca 2018 roku. Warunkiem bezpłatnych przejazdów miejskimi autobusami i tramwajami w Gdańsku jest posiadanie Karty Mieszkańca i ważnej legitymacji szkolnej. Trzeba też aktywować Pakiet Bezpłatnych Przejazdów. Przywilej korzystania z bezpłatnej komunikacji w naszym mieście przysługuje uczniom do 24. roku życia.

Bezpłatna komunikacja dotyczy wszystkich dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i wszystkich ponadpodstawowych. W Gdańsku skorzystać z niej może 64 tysiące uczniów.

Opcja bezpłatnego biletu dla dzieci i młodzieży uczącej się jest zintegrowana z Gdańską Kartą Mieszkańca i tylko ta karta umożliwia doładowanie na nośnik biletu i wgrania legitymacji szkolnej.

Aby otrzymać Kartę Mieszkańca trzeba spełniać jeden z warunków:

  • być zameldowanym w Gdańsku
  • rozliczać się z podatku dochodowego w gdańskich urzędach skarbowych
  • opłacać podatek od nieruchomości
  • opłacać media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku


Projekt dotyczy także dzieci w wieku 4-7 lat. W ich przypadku niezbędne będzie posiadanie jedynie Gdańskiej Karty Mieszkańca. Podczas kontroli Karta Mieszkańca zostanie przyłożona do czytnika kontrolera w celu identyfikacji użytkownika Karty.

Wszystkie informacje dotyczące Karty Mieszkańca - jak ją otrzymać, gdzie odebrać, itp. - na stronie jestemzgdanska.pl.