Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Programy Rozwoju 2030” trwają od 16 października i zakończą się 19 listopada 2023 r. Do tego dnia możliwe jest zgłaszanie uwag. Więcej informacji na gdansk.pl