1. 18.01.2021 r. uczniowie klas 1-3 wracają do systemu nauki stacjonarnej w szkole. Nauka będzie odbywać się w reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, GIS oraz MZ
  2. Sytuacja epidemiczna w poszczególnych placówkach jest na bieżąco monitorowana. W przypadku pojawienia się zachorowań dyrektorzy placówek zobowiązani są do stosowania procedury wprowadzonej przez organ prowadzący (Miasto Gdańsk) od początku obecnego roku szkolnego. Nieustannie priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak i pracowników.
  3. Uczniowie klas 4-8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych będą kontynuować naukę w trybie zdalnym.
  4. Żłobki, przedszkola i zerówki szkolne pozostają otwarte i funkcjonują, jak dotychczas, z zachowaniem reżimu sanitarnego.