Cała przyjemność w odkrywaniu! Oferta edukacyjna Hevelianum

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki do skorzystania z zajęć Hevelianum, które w atrakcyjny sposób uzupełniają podstawę programową. Odbywają się one w dwóch lokalizacjach – na Górze Gradowej oraz w Domu Zdrojowym w Brzeźnie – a także online.

Góra Gradowa, gdzie znajdują się interaktywne wystawy, oferuje poznawanie faktów, zjawisk przyrodniczych, rozwiązywania zagadek nauki i odsłanianie sekretów historii. W nowej filii Hevelianum, w zrewitalizowanym Domu Zdrojowym w Brzeźnie, można uczestniczyć w zajęciach z szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Uczniowie dowiedzą się tu, jak działalność człowieka wpływa na klimat, jakie są tego skutki i co można zrobić, aby spowolnić zmianę klimatu. Nauczą się również racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i dbania o bioróżnorodność. Szczególnie pomocne w tym będą bezpłatne zajęcia „Dzieci nie chcą śmieci” skierowane do uczniów klas 4 i 6 szkoły podstawowej.

Edukatorki i edukatorzy Hevelianum to wszechstronnie wykształceni, otwarci i pełni pasji specjaliści, którzy podczas zajęć zachęcają uczestników do aktywnego udziału i stawiania pytań. W nauce nie ma bowiem niestosownych pytań, a z pozoru niepoważne eksperymenty mogą prowadzić do przełomowych odkryć.

Stale jest rozbudowywana też oferta dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z dysfunkcją wzroku, słuchu czy niepełnosprawnością intelektualną.

Hevelianum dba również o rozwój nauczycieli i nauczycielek, dla których po raz kolejny został przygotowany, wspólnie z fundacją mBank, cykl bezpłatnych webinariów „Liczy się myślenie”.

Cała oferta edukacyjna znajduje się w dole artykułu.

INFORMACJE I REZERWACJE ZAJĘĆ edukacja@hevelianum.pl

tel. 58 742 33 52 | 504 325 609

Hevelianum. Góra Gradowa

ul. Gradowa 6, Gdańsk-Śródmieście

Hevelianum. Dom Zdrojowy

ul. Zdrojowa 2, Gdańsk-Brzeźno