Budżet Obywatelski w Gdańsku 2025!

Po raz 12-ty gdańszczanki i gdańszczanie zdecydują, na co przeznaczyć część budżetu miasta. Na realizację pomysłów jest ponad 21,5 mln złotych. 

 

Budżet Obywatelski to szansa na to, aby wziąć sprawy związane z przestrzenią publiczną w swoje ręce. Każdy mieszkaniec może zgłosić swój pomysł, zarówno dorośli, młodzież jak i dzieci!

Z roku na rok przybywa w naszym mieście nowych terenów rekreacyjnych, boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, tras rowerowych. Pomysłów nie brakuje również na zajęcia sportowe, kulturalne czy edukacyjne.

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy mają realny wpływ na to, jak zmienia się ich okolica.

 

Nabór projektów trwa od 29 stycznia do 25 lutego 2024 r.

Proces składania projektów odbywa się wyłącznie online poprzez rejestrację w systemie elektronicznym. Na stronie gdansk.pl lub www.gdansk.pl/budzet-obywatelski znajduje się charakterystyczny żółty baner, który przekierowuje bezpośrednio do systemu elektronicznego, gdzie należy wypełnić formularz projektu.

 

Liczy się pomysł

Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska najlepiej wiedzą czego brakuje w ich dzielnicach lub co należy poprawić albo zmienić.

W Budżecie Obywatelskim można zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe oraz „zielone”. Mogą one dotyczyć wielu obszarów tematycznych: edukacji i kultury, zdrowia, bezpieczeństwa,  inwestycji drogowych, sportu i rekreacji, zieleni miejskiej.

 

Nie trzeba być ekspertem w danej dziedzinie ani znać się na procesach inwestycyjnych, żeby zgłosić swój pomysł. Wystarczy w prostych słowach opisać, co chcielibyśmy, żeby zostało zrobione i wskazać lokalizację, gdzie projekt miałby zostać zrealizowany oraz podać szacunkowy koszt. Do każdego projektu należy dołączyć listę mieszkańców popierających projekt:

projekt dzielnicowy – przynajmniej 1 podpis

projekt ogólnomiejski - 30 podpisów

 

Kwota BO 2025

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów to 21 526 022 złotych

 

Projekty ogólnomiejskie - 4 137 851 złotych

w tym projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego – 1 304 922 złotych.

Warto pamiętać, że maksymalny szacowany koszt jednego projektu ogólnomiejskiego to 2 mln złotych, zaś ogólnomiejskiego projektu Zielonego Budżetu Obywatelskiego to 434 974 złotych.

 

Projekty dzielnicowe - 17 388 171 złotych

w tym projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego – 3 718 649 złotych.

Chętni mogą zgłaszać mniejsze inicjatywy do wysokości kwoty przeznaczonej na daną dzielnicę. Projekty dzielnicowe zgłaszane i realizowane są w 35 jednostkach pomocniczych Miasta. 

Na co zwrócić uwagę przy składaniu projektu?

Skonsultuj swój projekt!

Katalog zadań Budżetu Obywatelskiego jest bardzo szeroki, obejmuje wszystko, co może być finansowane przez gminę. Tworząc projekt warto skorzystać z pomocy urzędników oraz pracowników jednostek organizacyjnych miasta Gdańska i sprawdzić, jak dany pomysł wpisuje się w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, kto jest właścicielem terenu, jaki jest koszt projektu i czy spełnia kryterium ogólnodostępności - czy umożliwia mieszkańcom swobodne, nieodpłatne korzystanie z efektów jego realizacji.

Przy projektach Zielonego Budżetu Obywatelskiego pomogą architekci krajobrazu i urbaniści z doświadczeniem w zakresie edukacji architektonicznej, konsultacji społecznych oraz projektowania przestrzeni publicznych z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.   

 

HARMONOGRAM BO2025

1) 29 stycznia – 25 lutego 2024 r. – zgłaszanie projektów;

2) 29 stycznia – 22 marca 2024 r. – weryfikacja formalna i wstępna projektów;

3) 29 stycznia – 28 czerwca 2024 r. – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego;

4) do 9 sierpnia 2024 r. – weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny;

5) do 16 sierpnia 2024 r. – losowanie numerów projektów do głosowania;

6) 9 września – 23 września 2024 r. – głosowanie;

7) do 27 września 2024 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

W pierwszych edycjach Budżetu Obywatelskiego często zgłaszano potrzeby remontów chodników, budowy boisk czy nowych placów zabaw. W ostatnich latach, coraz częściej mieszkańcy zgłaszają potrzebę projektów ekologicznych - nowych nasadzeń, atrakcyjnego zagospodarowania miejskich zielonych przestrzeni. Warto poszerzać również ofertę kulturalną, edukacyjną i sportową.

Poradnik i inspiracje

Na stronie Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku: gdansk.pl/budzet-obywatelski

znajdują się m.in.: wszystkie zasady składania projektów, dokumenty i formularze, kwoty przeznaczone na dzielnice oraz katalog inspiracji. Najlepiej przyjrzeć się przykładowym realizacjom z poprzednich lat lub czerpać pomysły od mieszkańców innych polskich i europejskich miast.

 

Koordynacja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku:

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami
Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami
tel.: 58 323 66 51, 58 323 66 37, 58 323 63 37
e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl
www.facebook.com/gdanskBO