Uwaga! Przedłużono termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju do 16 lutego 2021 r.
Zostań rachmistrzem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r.
* masz ukończone 18 lat,
* cieszysz się nieposzlakowaną opinią,
* posiadasz co najmniej średnie wykształcenie,
* posługujesz się językiem polskim w mowie i piśmie,
* nie byłeś/aś skazany/na prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Zachęcamy do składania ofert. Szczegóły na stronie

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/komunikaty/informacja-o-otwartym-i-konkurencyjnym-naborze-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych,a,188596?fbclid=IwAR17MDdOWxh6oSPYACnnOj0edQ8__G-o8El-niMkdPyFT16n38f44B880zI

nabor-na-rachmistrzow-w-narodowym-spisie-powszechnym-2021-241761.jpg