Gdańsk, 30 kwietnia 2020

 

Szanowni Państwo

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

 

 

Należy się Państwu czytelna odpowiedź na pytanie, czy 6 maja samorządowe żłobki, przedszkola i tzw. zerówki, czyli oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w Gdańsku zostaną ponownie otwarte. Taką zapowiedź usłyszeliśmy 29 kwietnia, podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów jego rządu.

Jedyna odpowiedź, jakiej mogę dziś udzielić, brzmi: nie, nie jest to możliwe.

 

Priorytetem moim i wszystkich osób pracujących w obszarze zdrowia i oświaty jest bezpieczeństwo. Choć rozumiem, że z powodu odmrażania kolejnych sektorów gospodarki rodzicom i opiekunom potrzebne jest wsparcie opiekuńcze, to nie możemy narazić zdrowia i życia dzieci, kadry pedagogicznej i personelu, a w konsekwencji nas wszystkich. Musicie Państwo wiedzieć, że rząd nie konsultował z nami tego kroku, co oznacza, że jako samorząd nie otrzymaliśmy czasu na to, aby przygotować się do tej operacji. Pośpiech może się okazać brzemienny w skutkach.

 

Dlaczego otwarcie żłobków, przedszkoli i zerówek w szkołach nie jest możliwe 6 maja?

  1. Przedstawione przez rząd wytyczne i rozporządzenia nie precyzują wielu kwestii, nie uwzględniają specyfiki działania żłobków i przedszkoli ani zachowań dzieci.
  2. Konieczne jest zgromadzenie wiedzy, jak wielu z Państwa chce korzystać z oferty i jak wiele osób kadry jest gotowych przystąpić do pracy.
  3. Dla każdej pojedynczej placówki trzeba przygotować plan zmian organizacyjnych, zgodny z przepisami sanitarnymi, których władze centralne jeszcze nie doprecyzowały, i nowe procedury zachowań, a następnie przeszkolić pracowników.
  4. Musimy zgromadzić środki ochrony osobistej i środki czystości.
  5. Niezbędne jest wreszcie opracowanie zamówień artykułów żywnościowych, co zagwarantuje wyżywienie podopiecznym.

 

Od kilku dni prowadzimy już konsultacje z dyrektorami gdańskich placówek, prace trwają. Sfinalizowanie ich, a w konsekwencji otwarcie placówek na nowo – zważywszy na fakt, że nie otrzymaliśmy jeszcze wszystkich wytycznych od władz centralnych – nie jest możliwe ze względów bezpieczeństwa.

 

Tymczasem podzielę się z Państwem zasadami pochodzącymi z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, które już dziś powinniśmy uwzględnić. Według tych wytycznych rodzice powinni:

przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka

zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do placówki i z placówki

przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych

nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza)

pilnować, aby dzieci nie zabierały do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek

regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, a także o tym, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 

Istotne jest to, że musicie mieć Państwo świadomość, że dzieci, które wrócą do żłobków, przedszkoli i zerówek szkolnych, nie mogą od tej chwili mieć kontaktu z dziadkami, seniorami, bo są dla nich potencjalnym zagrożeniem. To zapewne będzie wymagać w wielu rodzinach nowej organizacji życia rodzinnego.

 

O kolejnych krokach i decyzjach będę Państwa informować za pośrednictwem mediów oraz systemu Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. Zachęcam także do śledzenia bieżących informacji o aktualnej sytuacji w Gdańsku, które dostępne są na: www.gdansk.pl/koronawirus i profilu www.facebook.com/dlagdanszczan.

 

Licząc na zrozumienie przez Państwa moich intencji,

które powodowane są troską o zdrowie i bezpieczeństwo każdego mieszkańca naszego miasta,

pozostaję z wyrazami szacunku i życzę odporności w tym trudnym czasie!

 

 

Aleksandra Dulkiewicz

Prezydenta Gdańska