Podsumowanie Gdańskiego Tygodnia Zawodowca

Wykład i debata inaugurująca Gdański Tydzień Zawodowca

Podsumowanie Gdańskich Targów Szkół Ponadpodstawowych

List prezydent Miasta Gdańska do rodziców opiekunów ósmoklasistów i ósmoklasistek