Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

Funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych od 1 września 2020 r. Informacje dla rodziców, uczniów i kadry pedagogicznej