Szkoły/przedszkola zapewniają opiekę podczas dyżurów wakacyjnych dzieciom, które uczęszczają do danej placówki. W przypadku pojawienia się tzw. "miejsc absencyjnych" - jeśli dzieci zapisane na dyżur wakacyjny nie zgłoszą się do swojej placówki, istnieje możliwość zapisu na te miejsca dzieci z innych gdańskich przedszkoli/szkół.