Czas na Budżet Obywatelski 2022 !

Od 19 kwietnia do 16 maja można zgłaszać projekty do dziewiątej już edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku.

Nowe tereny rekreacyjne, place zabaw, ścieżki rowerowe, a także inicjatywy związane z pomocą społeczną, bezpieczeństwem, kulturą czy ochroną środowiska. Już po raz 9. mieszkańcy Gdańska mogą zgłaszać pomysły w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W tym roku do dyspozycji mieszkańców jest rekordowa kwota 20 830 669 zł.

 • Na projekty ogólnomiejskie zaplanowano - 2 781 700 zł,
 • Projekty dzielnicowe - 13 056 666 zł,
 • Projekty ogólnomiejskie ZBO - 1 512 000 zł,
 • Projekty dzielnicowe ZBO - 3 480 303 zł.

Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec Gdańska bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Jedynym warunkiem jest mieszkanie na stałe w naszym mieście.

Złóż projekt

Składanie projektu nie jest trudne i odbywa się w kilku krokach:

 1. Należy zarejestrować się w systemie elektronicznym BO na portalu gdansk.pl,
 2. Wypełnić formularz wniosku - wpisać tytuł, opis zgłaszanego zadania wraz z uzasadnieniem, dlaczego warto je zrealizować, lokalizację oraz szacowany koszt realizacji,
 3. Następnie formularz wniosku wraz z załącznikami trzeba wydrukować, zebrać podpisy poparcia mieszkańców Gdańska (wymagana liczba podpisów poparcia dla projektu dzielnicowego to wciąż 1 podpis, natomiast dla ogólnomiejskiego - 30 podpisów) i w przeciągu 7 dni dostarczyć wersję papierową do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Można też przesłać pocztą na adres urzędu bądź skorzystać z profilu zaufanego na platformie e-PUAP. Pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta pomogą wnioskującym m in.: oszacować koszt projektu, sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego czy własność terenu.

Już po raz drugi mieszkańcy Gdańska mają wpływ na zielone oblicze miasta. Zgłoszone projekty w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego przyczynią się do poprawy środowiska naturalnego. Zaplanowano na ten cel 4 992 303 zł.

Harmonogram BO 2022

 • 19 kwietnia - 16 maja 2021 r. - zgłaszanie projektów
 • do 15 września 2021 r. - weryfikacja projektów
 • do 20 września 2021 r. - losowanie numerów projektów
 • 4 - 18 października 2021 r. - głosowanie
 • do 25 października 2021 r. - ogłoszenie wyników głosowania

Szczegółowe informacje na temat BO2022 znajdziesz na stronie

W razie dodatkowych pytań pomogą pracownicy Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl. Warto zajrzeć także na konto BO na Facebooku: www.facebook.com/gdanskBO

Artykuł o Budżecie Obywatelskim 2022

budzet-obywatelski-2022-261566.jpg