Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zaprasza mieszkanki i mieszkańców Gdańska do udziału w badaniu poświęconym tematyce uzależnień

✔ Badanie jest realizowane przez Ośrodek Badań i Analiz Społecznych przy współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

✔ Badanie jest anonimowe, a zebrane wyniki posłużą do stworzenia zbiorczych zestawień statystycznych.

Weź udział w badaniu

Dzięki zebranym w ankiecie danym możliwe będzie zbudowanie lepszych programów wsparcia dla mieszkanek i mieszkańców oraz dopasowanie oferty usług w zakresie profilaktyki uzależnień do Państwa potrzeb.

Państwa udział w tym projekcie jest bardzo ważny. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu kilka minut.