Zgłoś się, możesz pomóc!

W związku z projektem, który realizujemy we współpracy z UNICEF, poszukujemy do pomocy w szkołach, przedszkolach i żłobkach asystentów międzykulturowych.
Asystentem międzykulturowym może zostać nauczyciel, edukator lub każda osoba, która czuje, że mogłaby się sprawdzić w tej odpowiedzialnej roli. Dobrze, aby była to osoba, która posiada doświadczenie migracyjne (choć nie jest to konieczne). Najważniejsze jest, aby była empatycznym, otwartym na cudzą perspektywę człowiekiem. Cenna jest znajomość języków obcych (ukraiński, rosyjski także angielski), choć w ramach tego projektu można się ich uczyć lub doskonalić ich znajomość. Cenne cechy charakteru w tej pracy to cierpliwość, wyrozumiałość, otwartość.
Wszystkie chętne osoby prosimy o kontakt bezpośrednio ze szkołam biorącymi udział w projekcie.
Приєднуйся, ти можеш допомогти!
У зв'язку з проектом, який реалізуємо спільно з ЮНІСЕФ, ми шукаємо міжкультурних асистентів для допомоги в школах, дитячих садках і яслах.
Міжкультурним асистентом може бути вчитель, вихователь або будь-яка особа, яка відчуває, що може проявити себе у цій відповідальній ролі. Добре, якщо це буде людина з міграційним досвідом (хоча це не обов'язково). Найголовніше, щоб вона була чуйною людиною, відкритою для іншої точки зору. Цінується знання іноземних мов (української, російської та англійської), хоча в рамках цього проекту ви можете їх вивчити або вдосконалити свої знання. Цінними рисами характеру в цій роботі є терпіння, розуміння, відкритість.
Усіх зацікавлених просимо звертатися безпосередньо до шкіл, які беруть участь в цьому проекті.
asystent-nauczyciela-w-gdanskiej-szkole-402477.jpg