Rekrutacja do przedszkoli, zerówek i pierwszych klas szkoły podstawowej zakończona.

27.03.2023 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 15 maja 2023 r. o godz. 9:00

UWAGA:

  • Aplikacja nie działa poprawnie na telefonach komórkowych, zalecamy zgłaszać kandytaturę za pomocą komputera
  • Przypominamy, że w bieżącej rekrutacji nie działają loginy i hasła z lat poprzednich

Przedszkola i oddziały przedszkolne (zerówki)

Sprawdź wyniki - link do systemu rekrutacyjnego

Terminy postepowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (zerówek) w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk

Wykaz szkół z integracynymi lub specjalnymi oddziałami przedszkolnymi

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Pierwsze klasy szkoły podstawowe

Sprawdź wyniki - link do systemu rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Wykaz szkół prowadzących rekrutację na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej integracyjnej

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2023_2024