Elektroniczna rejestracja na pierwszą konsultację do poradni psychologiczno-pedagogicznych

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele, pełnoletni Uczniowie,

 

z przyjemnością informujemy, że od dziś uruchomiona została platforma elektronicznej rejestracji na pierwszą konsultację do poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska.

 

Za pomocą tej platformy zarejestrować będzie można dzieci oraz młodzież (w tym pełnoletnią), uczące się w jednostkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe) z terenu Gminy Miasta Gdańsk lub nieuczące się, ale zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Gdańsk (pod warunkiem niepełnoletności).

Proponowana elektroniczna rekrutacja do gdańskich publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych jest narzędziem optymalizującym zarządzaniem czasem specjalistów zatrudnionych w poradniach i dzięki czemu prowadzi do skrócenia czasu oczekiwania na wizytę. E-poradnia usprawnia obieg informacji, ogranicza pracochłonność oraz zmniejsza zużycie papieru, urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych.

Elektroniczna rejestracja dotyczy pierwszej konsultacji. Terminy następnych wizyt ustalane będą już z danym specjalistą w trakcie konsultacji.

Platforma jest dostępna pod adresem: https://esr.edu.gdansk.pl/, odnośniki znajdziecie Państwo także na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i przedszkoli oraz po zalogowaniu do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

Rejestracja odbywać się w 4 prostych krokach:

  1. wstępna weryfikacja czy rejestrowana osoba uczęszcza do jednostki oświatowej z terenu Gminy Miasta Gdańsk lub czy zamieszkuje na terenie Gminy Miasta Gdańsk;
  2. po pozytywnej wstępnej weryfikacji wypełnienie formularza zgłoszeniowego – pola wymagane oznaczone są symbolem gwiazdki „*”; (system wskaże właściwą poradnię)
  3. akceptacja Klauzuli informacyjnej, dotyczącej ochrony danych osobowych;
  4. wybór terminu konsultacji oraz specjalisty, spośród widocznych w terminarzu.

 

System obsługujący platformę na podstawie informacji, pozyskanych w dwóch pierwszych krokach, dokonuje automatycznego wyboru poradni wg rejonizacji oraz specjalisty (lub specjalistów) wg powodu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.

Elektroniczna rekrutacja do gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych to wygodna forma rejestracji na pierwszą konsultację:

  • bez konieczności szukania odpowiedniej poradni wg rejonizacji,
  • bez względu na powód, z którym chcecie się Państwo zgłosić,
  • bez konieczności bezpośredniego, osobistego kontaktu.
  • z możliwością wykorzystania urządzeń mobilnych (jest programem pracującym w chmurze),
  • z możliwością otrzymania krótkich informacji o terminach konsultacji i dostępności dokumentów do odbioru.

 

W sytuacjach trudnych, skomplikowanych czy wymagających nagłej interwencji specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, zachęcamy do tradycyjnej komunikacji.